Skip links

Korrespondentbanksverksamhet

Expandera din närvaro på finansmarknaden!

Med payswix kommunicerande bankprogrambanker och e-penninginstitutioner kan du få åtkomst till SEPA-infrastrukturen och kan arbeta med att stötta klienter utomlands utan att behöva öppna filialer utomlands.

Fördelar med kommunicerande
bankprogrambanker:

  • Kommunicerande konton med åtkomst till SEPA-systemet;
  • EUR-överföringar blir enklare, lättåtkomligare och mer flexibla;
  • Utvalda IBAN-serier
  • Inte nödvändigt att öppna filialer;
  • API för integration och automatiserade batchfiler som laddats upp offline;
  • Kostnadseffektivt;
  • Hängivna supportteam.Se vilka lösningar vi kan erbjuda
IBANSEPAE-WALLET