Skip links

Korrespondentbanksverksamhet

Expand your access to foreign financial markets!

Med payswix program för korrespondentbanksverksamhet kan du nu arbeta och stödja internationella kunder utan att öppna filialer utomlands.

Benefits of
Correspondent Banking:

  • Dedicated support;
  • API to clients (to simplify your daily banking)
  • Automated batch file
  • Cost effective as well as having individual pricing modules
  • No need to open branches around the world
  • Named IBANS to your clientsSolutions we can offer
IBANSEPAE-WALLET

Building your own Fintech business Becoming payswix Correspondent Bank
Tar ca 1–2 år
Takes around 1-2 months
Stort startkapital och resurser
Erfarna regelefterlevnadsansvariga
Kontor
Avdelningar för marknadsföring, försäljning och kundsupport
Medlemskap i SEPA och SWIFT
AML- och CTF-system
Efterlevnadsavdelning med MLRO
Multiple departments (Operations, Legal, IT, Customer
Support, Marketing, Sales, etc.)
Utveckling frontend och backend
And all the rest